Privacyverklaring

Inleiding
De privacy van bezoekers op deze website en klanten van Mamopictures en/of Nieuwe Website Online wordt steeds belangrijker. Wij respecteren uw privacy en proberen zo weinig mogelijk gegevens van u als bezoeker / klant vast te leggen maar om sommige werkzaamheden uit te kunnen voeren ontkomen we er niet altijd aan. Met de nieuwe Europese privacy-wetgeving (AVG / GDPR) die 25 mei 2018 voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt actief moet zijn heeft u als bezoeker / klant meer mogelijkheden met de gegevens die wij van u hebben vastgelegd. In deze privacyverklaring beschrijven we wat deze mogelijkheden zijn. Vooropgesteld willen we alvast melden dat Mamopictures / Nieuwe Website Online:

 • Zorgvuldig met uw gegevens omgaat en deze veilig opslaat waar nodig
 • Uw privacy waarborgt
 • Uw persoonlijke gegevens nooit zonder gegronde redenen deelt met anderen
 • Uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden die hieronder verder omschreven worden

Bedrijfsgegevens
Deze privacyverklaring is opgesteld door:

Mamopictures – Nieuwe Website Online
Contactpersoon – Marcel Mooij
Olieslagershorst 313 – 7328 NR – Apeldoorn
06 – 42470600
KvK: 08171271

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken mogelijk van u de volgende gegevens voor de genoemde doeleinden:

 • (Bedrijfs)naam, adres, telefoon
  Uw (bedrijfs)naam wordt opgeslagen en indien u een klantrelatie hebt ook gekoppeld aan een intern klantnummer. Op deze manier bent u voor ons niet slechts een nummer. Het adres en telefoonnummer hebben we o.a. nodig voor het opstellen van offertes, facturen, het maken van afspraken of wanneer het nodig is om langs te komen.
 • Emailadres
  Uw emailadres slaan we op om contact met u te kunnen leggen via email. Dit kan zijn omdat u om informatie heeft gevraagd of omdat u al klant bij ons bent en sommige afspraken nou eenmaal makkelijker op te lossen zijn via mail. Wij zullen nooit een email-adres gebruiken die we niet eerst actief van u hebben gekregen!
 • Bankrekeningnummer en / of handtekening
  Alleen indien u een klantrelatie met ons heeft en we facturen naar u sturen hebben we ook uw bankrekeningnummer opgeslagen. In verband met de bewaartermijn van 7 jaar voor de debiteurenadministratie zullen we deze gegevens minimaal zo lang in ons systeem hebben staan. Mocht er 7 jaar lang geen verkoop-relatie meer bestaan, zullen we deze gegevens verwijderen. In het geval er een overeenkomst of formulier voor automatische incasso is getekend hebben we ook uw handtekening opgeslagen.
 • Geslacht, geboortedatum, pasfoto, handtekening (ouder)
  Heeft u model gestaan voor een foto / fotoshoot waarbij de foto’s gebruikt worden voor de verkoop op stocksites of bent u ouder van een minderjarig model? Dan zijn wij verplicht een “model release” (model vrijwaringsverklaring) aan te (kunnen) leveren bij de verkopende stocksite. Ook kan het zijn dat een deel van bovenstaande gegevens op een model release vermeld staat omdat u ondertekend heeft als getuige. 
  Het is verschillend voor de ene of de andere stocksite of het formulier direct meegeleverd wordt met de stockfoto of pas op aanvraag. Om die reden bewaren wij in ons archief deze formulieren zolang de foto’s te koop zijn.
 • Wachtwoorden
  Heeft u bij Nieuwe Website Online een website in onderhoud? Dan hebben wij 1 of meerdere wachtwoorden in ons bestand staan. Dit kunnen wachtwoorden zijn voor SQL-databases, inloggegevens voor de DirectAdmin-omgeving (ivm de hosting) of ivm mailaccounts. Al u wachtwoorden bewaren wij op een veilige manier (versleuteld en nooit als platte tekst) en alleen zolang dit ivm het onderhoud van uw website nodig is.

>> Wilt u weten of en welke van bovenstaande gegevens wij van u hebben verwerkt? Neemt u gerust contact met ons op.

Recht van toestemming
In de nieuwe wet AVG moet u als bezoeker of klant toestemming geven dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken / opslaan. Op de website doet u dit door actief een vinkje te zetten voor de tekst: “Ik ga akkoord met het gebruiken van bovenstaande gegevens door Nieuwe Website Online. Zie de privacyverklaring voor meer informatie.
Na het invullen van het formulier en het zetten van het vinkje weet u (en geeft u toestemming) dat de ingevoerde gegevens gebruikt kunnen worden door Nieuwe Website Online. Overigens zullen wij de gegevens (zoals boven reeds beschreven) uiteraard alleen gebruiken voor het doel waarmee u het formulier hebt ingevuld en zullen we de gegevens nooit zonder toestemming delen met derden.
Ook kan het zijn dat u als klant een offerte, overeenkomst of automatische incasso-machtiging hebt ingevuld en ondertekend. Hierbij geeft u toestemming om de gegevens die daarop vermeld staan te laten gebruiken voor de doeleinden en uitwerking van deze formulieren.

Recht op inzage, aanpassing, opvragen en verwijdering
Als bezoeker / klant heeft u altijd het recht tot inzage, aanpassing of het opvragen van de door ons opgeslagen persoonsgegevens over u. Verwijdering (vergetelheid) is ook een recht, tenzij uw gegevens voor een lopende overeenkomst nog nodig zijn. Ook kan het zo zijn dat we ivm wettelijke bewaartermijn van administratie uw gegevens langer moeten bewaren.
>> Wilt u uw gegevens inzien of weten wat wij over u hebben vastgelegd? Neem gerust contact op via onze contactgegevens!

Klacht indienen
Ondanks dat wij er alles aan doen om uw privacy te respecteren en uw gegevens veilig te bewaren kan het zijn dat u toch een klacht wilt indienen. 
U heeft het recht om dit te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste aanpassing 17-03-2020