Dorpsraad Ugchelen

De dorpsraad Ugchelen behartigt de belangen voor een goede woon- en leefomgeving. De dorpsraad is het aanspreekpunt voor en intermediair naar de gemeente voor zaken Ugchelen betreffend waarbij het algemeen belang van de inwoners van hun werkgebied, d.w.z. Ugchelen behartigt wordt met als doel het minimaal in stand houden en waar mogelijk bevorderen van het woon-en leefklimaat in “ons dorp” Ugchelen: fysiek en sociaal.

Deze website is gebouwd om de bewoners van Ugchelen alle informatie te geven die ze nodig hebben. In opdracht van de dorpsraad is deze website en het logo ontwikkeld door NieuweWebsiteOnline.